Attesten

Jaarlijks kan u genieten van een terugbetaling via de mutualiteit of fiscaal attest. U kan uw document hieronder dowloaden, zo volledig mogelijk invullen en vervolgens uploaden. Voor het opvragen van het ongevallenverzekeringdocument kan u terecht bij de tennisclub via tennis@sportina.be

Stuur ons jouw attest